آرشیو خبر
در سال 1378 در شهرستان یزد و با نام "برگر رنگ کویر " تاسیس و ضمن انتقال به مشهد در سال 1384 به شرکت اترک شیمی شرق تغییر نام یافت.این شرکت علاوه بر تولید رنگ، مبادرت به راه اندازی خطوط تولید رزین و نیز تولید ظروف فلزی بسته بندی رنگ نموده که ...
آدرس: مشهد شهرک صنعتی
توس فاز 3 بلوار اندیشه - اندیشه 15
تلفن: 70-5412651-0511
ایمیل: info@atrakpaint.net